فرش دستباف

فرش دستباف ایرانی در سایت هنری فندق
ویژگی های قالی های دستباف نهاوند-بی بی راگ-سایت هنری فندق
معرفی قالی دستباف نهاوند

ویژگی های قالی های دستباف نهاوند گردآورنده: فاطمه محمدی؛...

ویژگی های قالی های دستباف همدان-بی بی راگ-سایت هنری فندق
معرفی قالی دستباف همدان

ویژگی های قالی های دستباف همدان گردآورنده: فاطمه محمدی؛...

ویژگی های قالی های دستباف شهرستان محلات-بی بی راگ-سایت هنری فندق
معرفی قالی دستباف محلات

ویژگی های قالی های دستباف شهرستان محلات گردآورنده:...

خصوصیات قالی بافی در ترکیه-بی بی راگ-سایت هنری فندق
فرش بافی در ترکیه؛ بررسی نمونه موردی از برگاما

فرش بافی ترکیه را بیشتر بشناسیم نویسنده: افسانه...

ضدعفونی کردن فرش دستباف و ماشینی-سایت هنری فندق
ضدعفونی کردن فرش های دستباف و ماشینی

ضدعفونی کردن فرش‌های دستباف و ماشینی بدون...

شاخص قالی خشتی بختیاری-بی بی راگ-سایت هنری فندق
قالی خشتیِ چالشتر

قالی خشتی چالشتر را بیشتر بشناسیم نویسنده: مریم...

نمد مالی سنتی سایت هنری فندق
معرفی هنر-صنعت نمدمالی سنتی

نمدمالی چیست؟ گردآورنده: مریم قنبری عدیوی -کارشناس ارشد...